linkedin
twitter
facebook

TBlox


Een economische online gemeenschap


TBlox biedt een digitaal cloud platform voor administratieve werkzaamheden en facturatie. Via gratis, begrijpelijke en toegankelijke bedrijfssoftware kunnen bedrijven met elkaar werken. Van de bakker op de hoek tot de multinational.

TBlox biedt een duidelijk merkonderscheid ten opzichte van andere ERP software leveranciers. Niet alleen door hun BEST kernwaarden. De waarden staan voor gratis e-communicatie bedrijfssoftware voor kleine organisaties en ontwikkelingslanden (Be loved), met de hoogste kwaliteit en fixed fee implementaties voor grote en middelgrote organisaties (Exceeding clients expectation), permanente ontwikkeling op nieuwe software en business modellen (Smart innovation) en betrokkenheid bij klanten door overzichtelijke implementaties (Team up).

Deze BEST waarden zijn ook verbonden aan een missie op langere termijn. In 2020 wil TBlox de standaard in gratis ERP software bieden. Zij bouwen nu aan een wereldwijd partnernetwerk om dit bereiken. En zo een bijdrage te leveren aan gratis en vrij elektronisch verkeer tussen organisaties. En verspilling van schaarse middelen zoals geld, mankracht en materialen tegen te gaan.Beoordelings gebieden


2015 SiteforSites.nl